Tarieven en Voorwaarden

Tarieven

U kunt ons vragen naar ons uurtarief.

Toevoeging / Gefinancierde rechtsbijstand

Heeft u een laag inkomen en vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging). Dit betekent dat de overheid het grootste gedeelte van de rekening betaalt, vaak hoeft u slechts een beperkte eigen bijdrage te betalen. De relevante eigen bijdrages zijn afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en eigen vermogen en van het rechtsgebied. De laagste eigen bijdrage bedraagt slechts € 156,00. Meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage treft u hier.

Wist u dat u in sommige gevallen bijzondere bijstand kunt krijgen van uw gemeente voor de eigen bijdrage? Dit kan ook als u geen bijstandsuitkering heeft, maar wel een inkomen rond bijstandsniveau.

Of u in aanmerking komt voor een toevoeging wordt niet alleen bepaald door uw inkomen en vermogen. De Raad voor Rechtsbijstand stelt ook inhoudelijke normen. Bij sommige problemen wordt bijvoorbeeld gesteld dat u deze zelfstandig, zonder hulp van een advocaat, zou moeten kunnen oplossen. De advocaten van Advocatenkantoor Berkouwer & Elbertse werken veelvuldig op basis van een toevoeging en kunnen u precies vertellen of u voor uw juridische kwestie in aanmerking komt voor een toevoeging.

Eerste gesprek gratis

Twijfelt u of u voor uw probleem een advocaat wilt inschakelen? U kunt telefonisch een gratis adviesgesprek aanvragen. In dit gesprek kunnen met u de mogelijkheden worden doorgenomen en kan een voorlopig advies aan u worden verstrekt. Na afloop van dit gesprek kunt u dan besluiten of u wel of geen gebruik maakt van onze diensten.

Organisatie, algemene voorwaarden, kantoorklachtenregeling en privacy

Advocatenkantoor Berkouwer & Elbertse is een samenwerkingsverband tussen Mr J. Berkouwer (h.o.d.n. Advocatenkantoor Berkouwer) en Mr L.E.M. Elbertse (h.o.d.n. Advocatenkantoor Elbertse). Ieder van ons werkt voor eigen rekening en risico. Dit betekent dat u slechts met één van ons een overeenkomst sluit.

De advocaten zijn ingeschreven als advocaten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn gebonden aan de hierbij behorende gedragsregels (vindbaar via www.advocatenorde.nl). De advocaten hebben ieder voor zich een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Op de werkzaamheden van ons zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze treft u hier aan.

De advocaten en juristen maken gebruik van een kantoorklachtenregeling. Deze treft u hier.

Het privacy beleid treft u hier.