Sociale zekerheid

Nederland heeft een goed stelsel van sociale zekerheid. Er zijn werknemersverzekeringen zoals de Werkeloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet Inkomen en Arbeid (WIA). Ook zijn er sociale voorzieningen zoals de bijstand (Participatiewet), de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de WAJONG.  Denk ook aan de Wet Studiefinanciering.

De uitvoering van deze wetten gaat vaak goed, maar leidt soms tot problemen. Bijvoorbeeld omdat uw uitkering ongewenst beëindigd of gekort wordt. Of wellicht wordt de uitkering ten onrechte niet toegewezen. Advocatenkantoor Berkouwer & Elbertse kan u hierbij helpen. Wij helpen met het instellen van bezwaar en beroep bij de rechter. En zo nodig vragen wij een voorlopige voorziening aan zodat u in de tussentijd wel een inkomen heeft.

Wij helpen ook bij het aanvragen van een bijstandsuitkering, mocht dit niet lukken.