Schuldsanering en WSNP

Als u diep in de schulden zit, het lukt u niet om de schulden weg te werken en u wilt uw uiterste best doen om van uw schulden af te komen, dan is de eerste stap de schuldhulpverlening van de gemeente. Als u aan de voorwaarden voldoet zal de gemeente u helpen om afspraken te maken met uw schuldeisers of, zo nodig, een aanvraag te doen voor de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De WSNP is een traject van drie jaar. Als u dit traject goed aflegt, bent u na drie jaar schuldenvrij. Als er problemen ontstaan in het voortraject bij de gemeente, met het maken van afspraken met uw schuldeisers, bij de toelating of de uitvoering van de WSNP, dan kunt u juridische hulp vragen van Advocatenkantoor Berkouwer & Elbertse.