Huurrecht

Voor huurders:

U krijgt met het huurrecht te maken als u geschillen heeft met uw verhuurder. Bijvoorbeeld over gebreken die uw verhuurder zou moeten herstellen of omdat uw verhuurder u uit de woning of uw bedrijfspand wil zetten. Als het u niet lukt om er uit te komen met uw verhuurder, dan kunt u onze juridische hulp hard gebruiken.

 

Voor verhuurders:

U krijgt met het huurrecht te maken als u een huurovereenkomst wilt afsluiten of wilt beëindigen of als u een (financieel) geschil heeft met een huurder. Op een gegeven moment is de hinder die een huurder veroorzaakt of de achterstand in de huur niet meer te negeren. Mediation kan soms een goede oplossing zijn. Als dit niet tot succes leidt, kan Advocatenkantoor Berkouwer & Elbertse u helpen de huurovereenkomst op een correcte wijze te beëindigen.