Arbeidsrecht

Voor werknemers:

U krijgt met het arbeidsrecht te maken als u problemen heeft met uw werkgever. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever u wilt ontslaan of weigert uw loon uit te betalen. Als u problemen hebt met uw werkgever, is het belangrijk dat u niet te lang wacht met het inschakelen van juridische hulp. Als u te lang wacht, loopt u het risico dat u bepaalde termijnen laat verlopen en dat u daarmee uw rechten verspeelt.

Veel geschillen met uw werkgever kunnen in onderling overleg (met hulp van een advocaat) worden opgelost. Als dat niet mogelijk blijkt, kunnen wij uw werkgever voor de rechter dagen.

 

Voor werkgevers:

U krijgt met het arbeidsrecht te maken als u een werknemer wil aannemen of ontslaan of een (financieel) geschil hebt met een werknemer. Soms gaat het gewoon niet meer met een bepaalde werknemer en wilt u op een fatsoenlijke wijze afscheid nemen van de werknemer. U kunt soms ook onverwacht te maken krijgen met het arbeidsrecht, bijvoorbeeld als een van uw opdrachtnemers stelt bij u in dienst te zijn en betaling van zijn loon eist.

Als werkgever kunt u maar al te gemakkelijk onherstelbare fouten maken. Voor u het weet zit u ongewenst vast aan een werknemer. En als u zich niet houdt aan de spelregels tijdens een ontslag is het ontslag niet geldig of moet u een zeer hoge vergoeding betalen. Wij raden u altijd aan om tijdig contact op te nemen met uw advocaat.

Advocatenkantoor Berkouwer & Elbertse kan u ook helpen met het opstellen van de arbeidscontracten.