Mr C.P. (Patricia) Gomes

gomes@be-advocaten.nl

Patricia Gomes studeerde Nederlands recht (Bachelor) aan de Universiteit van Leiden en International & European Law (Master) aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze studie heeft zij zich vooral toegelegd op Human Rights Law en International Refugee Law. De keuze voor deze specifieke studierichting vloeide voort uit een behoefte die bij haar altijd sterk heeft geleefd; opkomen voor de belangen van hen die niet in de bevoorrechte positie van vrede, veiligheid en respect voor hun menselijke waardigheid verkeren. Die om verschillende redenen en als gevolg van diverse omstandigheden zelf niet (meer) in staat zijn op te komen voor hun rechten en belangen en die juist daarom gebaat zijn bij gedegen juridische ondersteuning.

Kort na het afronden van haar studie startte Patricia als juridisch vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland te Den Haag. In die hoedanigheid was zij verantwoordelijk voor de juridische begeleiding van Slachtoffers Mensenhandel en Ongedocumenteerden. Al snel werd haar gelegenheid geboden om namens VluchtelingenWerk Nederland als Teamleider Juridisch de juridische begeleiding te faciliteren op onder andere AZC Gorinchem en de vestigingen Den Haag en Capelle aan den IJssel. De jaren bij VluchtelingenWerk Nederland beschouwt zij als een bijzondere, leerzame en waardevolle tijd waarin zij veel mooie, kwetsbare maar vooral ook (veer)krachtige mensen heeft mogen ontmoeten. Het was een tijd waarin voor haar werd bevestigd dat haar hart daadwerkelijk bij deze specifieke doelgroep(en) en rechtsgebieden ligt.

Geïnspireerd door de ervaringen die zij op heeft mogen doen en de mensen die zij heeft mogen ontmoeten, besloot Patricia de overstap naar de advocatuur te maken en zich binnen de beroepsopleiding voor advocaten verder te gaan specialiseren in het Vluchtelingen- en Asielrecht/Vreemdelingenrecht.

U kunt bij Patricia terecht voor vragen over:

Vreemdelingenrecht

Vooralsnog kunt u terecht voor eerstelijns juridisch advies rondom kwesties die het Vreemdelingenrecht betreffen. Te denk valt hierbij aan vragen rondom verblijfsvergunningen (asiel, humanitair, voortgezet verblijf, medisch, gezinshereniging) en ondersteuning bij het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning of visum. Na voltooiing van de verplichte specialisatievakken zal haar dienstverlening zich uitbreiden met juridische ondersteuning bij het maken van bezwaar of het indienen van (hoger) beroep bij de rechtbank indien sprake is van een afwijzing van een dergelijke aanvraag.

Personen- & Familierecht

Echtscheiding, omgang en gezag, verbreking samenwoning, afwikkeling samenleefovereenkomsten,  ontkenning dan wel gerechtelijke vaststelling vaderschap.

Huurrecht

Uitzetting woning, gebreken via de Huurcommissie