Mr J. (Jeannet) Berkouwer

berkouwer@be-advocaten.nl

Sinds 18 jaar is J. Berkouwer advocaat. Zij is de grondlegger van dit kantoor. Sinds 2009 werkt zij zelfstandig als advocaat, eerst is Schiedam en nu in Vlaardingen. Daarvoor was zij verbonden aan het Buro voor Rechtshulp, dat overging in Rechthuys Advocaten.

Voordat zij startte als zelfstandige heeft zij ruime ervaring opgedaan in het arbeidsrecht, strafrecht en sociale zekerheidsrecht. Jarenlang heeft zij gewerkt bij de vakvereniging FNV. Ook heeft zij middels haar werkzaamheden voor het Justitieel Klachten Buro (JKB) veel deskundigheid opgebouwd op het terrein van klachten over politieoptreden. Deze onderdelen maken nog immer een belangrijk onderdeel uit van haar dagelijkse praktijk. Daarnaast heeft zij een aantal jaren bij de overheid en de Sociale Dienst gewerkt. Daarbij heeft zij onder andere diverse bezwaarschriften behandeld.

Voorts heeft Jeannet een onderzoek bij de politie gedaan naar hoe zij met klachten, gericht tegen politie, omgaan.

U kunt bij Jeannet terecht voor vragen op het gebied van:

Arbeidsrecht: arbeidsovereenkomst, opzegging, ontslag op staande voet, beëindiging met wederzijds goedvinden, beëindigingovereenkomst, ontbindingsverzoek, ontslagvergoeding, concurrentiebeding, studiekostenbeding, proeftijdbeding, salaris niet (tijdig) betaald, overgang van de onderneming, omzetten contract bepaalde tijd in onbetaalde tijd, re-integratie, loondoorbetaling bij ziekte, minimumloon, CAO, arbeidsgeschil, reorganisatie, ambtenarenrecht, toestemming UWV, kantonrechtersformule.

Jeannet Berkouwer is lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.

Sociaal recht: bijstandsuitkering beëindigd, uitkering gekort, uitkering niet toegewezen, Werkeloosheidswet (WW), bijstand, Participatiewet (voorheen WWB), WAJONG, Ziektewet (ZW), Algemene Ouderdomswet (AOW), Wet Inkomen en Arbeid (WIA), Studiefinanciering, Algemeen bestuursrecht, bezwaar, beroep, voorlopige voorzieningen.

Strafrecht: verdachte, dagvaarding, piket, voorlopige hechtenis, gevangenhouding, raadkamer, politierechter, TOM-zitting, OM-afdoening, geweldpleging, moord, fraude, vernieling, dronkenschap, rijbewijs ingenomen.

Toeslagenaffaire: kinderopvangtoeslag, toeslagenaffaire, beslag, gedupeerde.

Jeannet Berkouwer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Arbeidsrecht
– Sociale Zekerheidsrecht (sociale voorzieningen, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen)
– Strafrecht
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.