Home

Uw juridische problemen oplossen. Daar staan wij voor. Wij hebben jarenlange ervaring als advocaat en mediator en hebben in deze jaren gezien dat het beter is om een zaak goed op te lossen, dan om jarenlang verwikkeld te zijn in juridische procedures. Met daadkracht en snelheid gaan wij voor u aan de slag.

Onze advocaten, Mr J. Berkouwer en Mr L.E.M. Elbertse hebben veel ervaring opgedaan op de rechtsgebieden die ons allen treft, namelijk arbeidsrecht, strafrecht, personen- en familierecht, sociale zekerheid en schuldsaneringsrecht. Wij geloven dat deskundige rechtsbijstand voor ieder betaalbaar moet zijn.

Het kantoor was tot 2018 gevestigd in Schiedam, maar inmiddels zijn wij gevestigd in Vlaardingen. Deskundigheid staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom hebben alle advocaten zich gespecialiseerd op bepaalde gebieden. De advocaten hebben ieder minimaal tien jaar ervaring. Wij blijven onze kennis vernieuwen en verbeteren door onze ervaringen, onderzoek en het volgen van trainingen en cursussen. Ook bieden wij jong talent een kans door regelmatig stageplaatsen aan te bieden voor studenten. Wij zijn een erkend leerbedrijf, geaccrediteerd door SBB.

Wij begrijpen dat het nogal een stap is om een advocaat in te schakelen. Daarom kunt u van te voren altijd telefonisch contact met ons opnemen over uw kwestie. Misschien kunnen wij u verder op weg helpen. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken voor een gratis eerste gesprek.

De advocaten van Advocatenkantoor Berkouwer & Elbertse zijn aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zij behandelen ook zaken voor personen met een laag inkomen die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een ‘toevoeging’). Mevrouw Elbertse is voorts aangesloten als mediator bij de MfN.

De advocaten van Advocatenkantoor Berkouwer & Elbertse zijn ook aangesloten bij het Landelijk Netwerk Gratis Inloopspreekuur Advocaten.